Cel szkolenia : dla osób, które są już zaznajomione z podstawami filozofii Kaizen, zaprezentowanie kompleksowego podejścia gwarantującego właściwe zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie oraz stworzenie efektywnego systemu zgłaszania              i wprowadzania udoskonaleń (począwszy od nastawienia na Kaizen ze strony pracowników, poprzez system dokonujący selekcji zgłoszonych sugestii, aż po system wynagrodzenia motywujący do dalszego zgłaszania udoskonaleń).

Korzyści :

 • prezentacja wymagań, które system zgłaszania usprawnień powinien spełniać aby zapewnić pełne zaangażowanie i współpracę ze strony pracowników na wszystkich szczeblach organizacji
 • prezentacja zasad wyboru i właściwej oceny zgłoszonych usprawnień
 • przedstawienie w praktyce poszczególnych etapów systemu wynagradzania za Kaizen
 • prezentacja symulacji kosztowych związanych z wprowadzeniem systemu Kaizen

Program szkolenia :

1) W jaki sposób faworyzować proces ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement)

 • Kaizen = głęboka zmiana kultury organizacyjnej
 • Kaizen – długoterminowe korzyści wewnętrzne i zewnętrzne dla firmy
 • „system kreatywnych sugestii” – jak wzbudzić zaangażowanie wszystkich pracowników

2) Kaizen ? a może po prostu innowacja ?

 • innowacyjność a przewaga konkurencyjna
 • różne poziomy innowacji
 • zarządzanie innowacyjnością w firmie
 • miejsce innowacyjności w ogólnej strategii przedsiębiorstwa

3) Wprowadzenie efektywnego systemu wyboru i oceny Kaizen w firmie

 • ustalenie procedury zgłaszania udoskonaleń
 • wybór kryteriów oceny za Kaizen
 • ocena Kaizenów indywidualnych
 • ocena Kaizenów grupowych

4) Stworzenie systemu motywacyjnego opartego o Kaizen

 • co wynagradzamy ?
 • kiedy wynagradzamy ?
 • w jaki sposób wynagradzamy ?

5) Analiza kosztowa systemu Kaizen

 • struktura kosztów
 • metoda „kaskady kosztów”
 • analiza „przed” i „po” wprowadzeniu Kaizen – wybór odpowiednich mierników

6) Kółka Jakości jako przykład opracowywania Kaizenów grupowych

 • idea Kółek Jakości
 • zasady działania Kółka Jakości
 • narzędzia wykorzystywane przez Kółka Jakości

 Grupa docelowa : inżynierowie produkcji, średnia kadra zarządzająca na produkcji, specjaliści, managerowie

Prowadzi : Konrad Gurbała

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji