Cel szkolenia : prezentacja skutecznych technik zarządzania czasem i podniesienia efektywności pracy własnej i podległego obszaru ze szczególnym naciskiem na metody efektywnego planowania

Korzyści :

- wyeliminowanie najczęściej pojawiających się „pożeraczy czasu”

- sprawna koordynacja dużej ilości zadań własnych oraz zlecanych pracownikom

- pełna realizacja założonych zadań przy mniejszym wysiłku

Szkolenie otwarte :

11-12 październik 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Podejście do priorytetów własnych i zawodowych
• Co to jest CZAS ?
• Zarządzanie czasem w codziennej pracy

2. Zarządzanie harmonogramem zajęć
• Efektywność osobista
• Radzenie sobie z zakłóceniami w pracy
• Analiza pożeraczy czasu

3. Metody i narzędzia polepszania organizacji pracy własnej
• Dobór priorytetów
• Planowanie zadań i ustalanie kroków milowych
• Weryfikacja celów operacyjnych

4. Optymalizacja czasu komunikacji i zbierania informacji
• Efektywne spotkania
• Notowanie i korzystanie z notatek
• Zarządzanie rozmowami przez telefon
• Zarządzanie korespondencją elektroniczną

5. Optymalne wykorzystanie czasu
• Zarządzanie czasem innych osób
• Radzenie sobie ze stresem
• Współpraca z przełożonym

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Skuteczne podejmowanie decyzji | Zarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji