Cel szkolenia : kształtowanie dobrych nawyków w szybkich i skutecznym podejmowaniu decyzji ze szczególnym uwzględnieniem jasności przekazu podjętych decyzji podwładnym

Korzyści :

- zbudowanie świadomości własnego stylu podejmowania decyzji i czynników mających największy wpływ na ich kształt

- efektywne podejmowanie decyzji pod presją czasu lub przy niepełnych informacjach

- nastawienie na budowanie zamierzonego wizerunku przy komunikowaniu podjętych

Szkolenie otwarte :

18-19 październik 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                    ^ do góry ^

1. Rozwój kompetencji decyzyjnych
• Typy podejmowanych decyzji
• Warunki podejmowania decyzji
• Fazy procesu decyzyjnego

2. Trening efektywnego podejmowania decyzji
• Kontekst podejmowania decyzji
• Wymiary podejmowania decyzji
• Schematy podejmowania decyzji
• Decyzje indywidualne i zespołowe

3. Efektywna komunikacja podjętych decyzji
• Podstawowa struktura prezentacji
• podstawowe zasady wypowiedzi
• Budowanie pozytywnego wizerunku

4. Przełożenie decyzji na rozwiązania
• Tworzenie planu działania
• Weryfikacja poprawności wprowadzenia decyzji w życie

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Zarządzanie czasem i priorytetami | Zarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji