Cel szkolenia : zbudowanie świadomości wymagań stawianych liderom ze strony przełożonych i podwładnych oraz swojej własnej roli w procesie zarządzania zespołem

Korzyści :

- uświadomienie znaczenia kwestii budowania autorytetu przełożonego w zespole

- identyfikacja własnej, najczęściej prezentowanej, roli zespołowej i związanych z nią typowych zachowań

- poprawa komunikacji dwustronnej na linii przełożony – pracownik

Szkolenie otwarte :

13-14 wrzesień 2012 – Warszawa

20-21 listopad 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Budowanie autorytetu lidera
• Techniki budowania autorytetu przełożonego
• Budowanie relacji z podległymi pracownikami
• Rozwiązywanie problemów z pozycji przełożonego

2. Określenie ról pojawiających się w grupie
• Różnice zespół – grupa
• Wzbudzanie poczucia integracji zespołowej
• Model ról w zespole
• Fazy tworzenia się zespołu

3. Zachowania i relacje w zespole
• Równowaga Zadanie – Zespół – Jednostka
• Model cyklu zarządzania zespołem

4. Komunikacja w codziennej pracy lidera
• Różne rodzaje pytań
• Parafrazowanie
• Zakłócenia w codziennej komunikacji
• Zapewnienie efektywności komunikacji dwustronnej

5. Cechy charakteru skutecznych liderów
• „Lider doskonały”
• Model ram leadershipu

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Zarządzanie czasem i priorytetami | Skuteczne podejmowanie decyzji | Zarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji