Cel szkolenia : prezentacja technik obiektywnej oceny wyników pracy stosowanych przy okazji prowadzenia ocen okresowych pracowników, podejmowania decyzji o awansach lub ukierunkowaniu dalszego rozwoju pracownika

Korzyści :

- prezentacja powiązań systemu oceny pracy z innymi systemami Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

- zrozumienie oczekiwań pracownika wobec przełożonego w procesie oceny

- wypracowanie obiektywnego i spójnego podejścia do oceny pracy podległych pracowników

Program szkolenia :                                                                                                   

^ do góry ^

1. Miejsce systemu ocen w modelu zarządzania pracownikami
• Ocena kompetencji ocena wyników pracy
• Ocena w formie AC / DC

2. Różne modele oceny
• Obszary podlegające ocenie
• Performance Management – system zarządzania przez wyniki
• Modele kompetencyjne w procesie oceny

3. Aspekty formalne i organizacyjne procesu oceny
• Zasady oceniania
• Najczęściej stosowane narzędzia ocen okresowych
• Skale oceny
• Przykładowe procedury oceny

4. Przygotowanie procesu oceny przez przełożonego
• Kryteria sprawiedliwej oceny
• Ocena z punktu widzenia pracownika
• Zapewnienie sprawiedliwości i obiektywności oceny

5. Proces oceny okresowej
• Struktura rozmowy oceniającej
• Dobór pytań w procesie oceny
• Błędy w procesie oceny
• Zapewnienie działań po przeprowadzeniu oceny

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Zarządzanie czasem i priorytetami | Skuteczne podejmowanie decyzji | Zarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji