Cel szkolenia : prezentacja najskuteczniejszych technik motywowania pozafinansowego w perspektywie średnio i długoterminowej tak aby osiągnąć stały i długotrwały poziom wysokiego zaangażowania podległych pracowników

Korzyści :

- uświadomienie konieczności odpowiedniego doboru motywatora do indywidualnych preferencji pracownika

- prezentacja skutecznych technik bezkosztowego motywowania pracowników w perspektywie codziennej | średnio i długoterminowej

- dopasowanie swojego własnego stylu motywowania do potrzeb podległego zespołu

Szkolenie otwarte :

27-28 wrzesień 2012 – Warszawa

06-07 grudzień 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Motywowanie = wpływanie na zachowania innych
• Motywowanie w kierunku osiągania wyznaczonych celów
• Transakcja motywacyjna : co otrzymuję ? – co daję ?
• Kluczowe strategie motywowania
• Niszczenie motywacji zespołu – przykładowe zachowania

2. Pozafinansowe techniki motywowania
• Role w procesie motywowania
• Teorie motywowania – przegląd
• Programy angażowania pracowników

3. Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
• Pochwała i docenianie osiągnięć
• Prowadzenie rozmów motywacyjnych
• Dobór odpowiednich narzędzi motywacji
• Empowerment – delegowanie i motywacja w jednym

4. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych
• Pozytywna informacja zwrotna
• Negatywna informacja zwrotna
• Zasady formułowania konstruktywnej krytyki

5. Inne aspekty motywowania
• Motywowanie a utrzymywanie dyscypliny pracy w zespole
• Błędy popełniane w procesie motywowania

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Zarządzanie czasem i priorytetami | Skuteczne podejmowanie decyzji | Zarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji