Cel szkolenia : prezentacja najważniejszych aspektów procesu efektywnego kierowania zespołem przy realizacji wyznaczonych celów i zadań w oparciu o wykorzystanie modelu stylów kierowania

Korzyści :

- prezentacja uniwersalnego modelu stylów kierowania

- zrozumienie swoich własnych postaw i zachowań liderskich

- ocena indywidualnego potencjału liderskiego : słabe i mocne strony w sprawowanej roli

Szkolenie otwarte :

05-06 wrzesień 2012 – Warszawa

13-14 listopad 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                  ^ do góry ^

1. Podstawy przywództwa i kierowania zespołem
• Sytuacje, w których wymagany jest leadership
• Trudności w zarządzaniu zespołem
• Role przełożonego i pracownika
• Władza lidera – wywieranie wpływu

2. Koncepcje stylów przewodzenia
• Zachowania relacyjne i zadaniowe
• Model stylów kierowania
• Kluczowe umiejętności w zarządzaniu zespołem

3. Poznanie własnych preferencji, co do stylu kierowania
• Styl przewodni
• Style pomocnicze
• Style do rozwinięcia

4. Wybór odpowiedniego stylu przewodzenia
• Instruktaż
• Konsultowanie
• Motywowanie
• Delegowanie

5. Skuteczność działań przywódczych
• Zasady skutecznego działania
• Zarządzanie priorytetami

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Zarządzanie czasem i priorytetami | Skuteczne podejmowanie decyzjiZarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji