Cel szkolenia : wypracowanie najefektywniejszych modeli zachowań w kontekście zmiany organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera mającego za zadanie bycia „agentem zmiany” i wpływania na podległych pracowników

Korzyści :

- szczegółowa analiza następowania i przebiegu procesu zmiany organizacyjnej

- przygotowanie schematów zachowań wobec różnych reakcji pracowników wobec zmiany organizacyjnej

- zbudowanie świadomości kompetencji oczekiwanych od „lidera zmiany”

Szkolenie otwarte :

25-26 październik 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Przyczyny i kontekst powstawania zmiany organizacyjnej
• Najczęstsze zmiany organizacyjne
• Powody zmian
• Aspekty zmian organizacyjnych
• Konsekwencje zmian

2. Działania w ramach efektywnego zarządzania zmianą organizacyjną
• Bariery wobec zmian
• Organizacyjna gotowość do zmiany
• Proces zarządzania zmianą

3. Elementy efektywnej zmiany
• Zmotywowanie do zmian
• Okres przejściowy
• Zarządzanie odpowiedzialnością
• Podtrzymanie efektów zmian

4. Zarządzanie ryzykiem i monitorowanie efektów zmiany
• Kwantyfikatory ryzyka
• Mapa ryzyka
• Ocena ryzyka

5. Kapitalizacja najlepszych praktyk i monitorowanie zmiany
• Ocena efektów zmiany
• Zwrot z inwestycji – ROI

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Efektywne rozwiązywanie konfliktów | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Zarządzanie czasem i priorytetami | Skuteczne podejmowanie decyzji

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji