Cel szkolenia : prezentacja najskuteczniejszych technik identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w podległym zespole oraz środowisku pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych

Korzyści :

- prezentacja pełnego procesu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, od identyfikacji do unikania powstawania w przyszłości

- wypracowanie swojej własnej strategii rozwiązywania konfliktów

- zmniejszenie poziomu stresu związanego z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy

Szkolenie otwarte :

04-05 październik 2012 – Warszawa

13-14 grudzień 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Konflikt w miejscu pracy
• Sytuacje, w których pojawiają się konflikty
• Korzyści z konfliktu
• Koszty konfliktów

2. Zaburzenia komunikacyjne w zespole – przyczyny konfliktów
• „Wartość” konfliktu
• Rodzaje konfliktów
• Postrzeganie konfliktów przez jego uczestników

3. Strategia rozwiązywania konfliktów
• Etapy rozwiązywania konfliktu
• Style rozwiązywania konfliktów
• Konsekwencje konfliktów

4. Unikanie konfliktów
• Konflikty grupowe
• Proces zapobiegania konfliktom w przyszłości

5. Rola przełożonego w rozwiązywaniu konfliktów
• Prowadzenie mediacji
• BATNA i prowadzenie negocjacji

6. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych
• Pozytywne rozwiązywanie konfliktów
• Rozwiązywanie konfliktu według modelu „wygrany – wygrany”

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 1-2 dni szkoleniowe – 8-16 godzin

Prowadzi : Radomir Sobczak

Inne szkolenia z obszaru Leadership :

Kierowanie zespołem | Rola i zadania lidera w zespole | Delegowanie obowiązków | Motywowanie pracowników | Ocena okresowa i ocena wyników pracy | Zarządzanie czasem i priorytetami | Skuteczne podejmowanie decyzji | Zarządzanie zmianą organizacyjną

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji