W obszarze Leadership kształtujemy postawy liderskie i wprowadzamy nowoczesne narzędzia zarządzania pracownikami. Rozwijamy talenty i wydobywamy wewnętrzne zasoby przydatne w codziennym zarządzaniu podległym działem lub obszarem. Uświadamiamy liderom zakres piastowanej przez nich roli, wyposażamy w niezbedną wiedzę i narzędzia, wzmacniamy ich naturalne zdolności przywódzcze. 

Prowadzimy szeroki zakres warszatów z umiejętności miękkich oraz działań rozwojowych zarówno dla przełożonych jak i prowadzonych przez nich zespołów. Szkoliliśmy przedstawicieli następujących sektórów : motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

Tworzymy kompleksowe cykle szkolen liderskich oparte o szkolenia świadomościowe, warsztaty narzędziowe i certyfikacje, które kształtują nowoczesnych liderów, pozwalają na zwiększenie zadowoleani pracowników oraz osiagąganie zdecydowanie lepszych efektów w pracy.

Modelujemy procesy : budowania zespołów | tworzenia struktury organizyjnej | delegowania zadań | motywowania | oceny okresowej | szkolenia | coachingu | mentoringu | rozwiązywania problemów.

W aktualnej ofercie proponujemy nastepujące szkolenia :

Kierowanie zespołem

Rola i zadania lidera w zespole

Delegowanie obowiązków

Motywowanie pracowników

Efektywne rozwiązywanie konfliktów

Ocena okresowa i ocena wyników pracy

Zarządzanie czasem i priorytetami

Skuteczne podejmowanie decyzji

Zarządzanie zmianą organizacyjną