Cel szkolenia : zapoznanie z problematyką efektywnego rozliczania kosztów produkcji, ich klasyfikacją w zależności od miejsca ich powstawania oraz optymalizacją i redukcją w perspektywie średnio i długoterminowej. 

Korzyści :

- prezentacja łatwych do zastosowania schematów, założeń i narzędzi pomocnych przy rozliczaniu kosztów produkcji w toku

- prezentacja standardów i wymagań systemu sprawnego raportowania i przetwarzania danych kosztowych do celów analitycznych i decyzyjnych

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń controllingu produkcji w organizacji

Szkolenie otwarte :

16-17 październik 2012 – Warszawa

18-19 grudzień 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Klasyfikacja kosztów według ich rodzaju
• Amortyzacja
• zużycie materiałów i energii
• usługi obce
• podatki i opłaty
• świadczenia na rzecz pracowników

2. Koszty według miejsca powstawania
• koszt zakupu
• koszty produkcji
• koszty sprzedaży
• ogólne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych
• Koszty jako funkcja wielkości produkcji
• Koszty relewantne
• Koszty utraconych możliwości
• Koszty krańcowe

4. Wycena produkcji pomocniczej
• Metoda bezpośrednia
• Metoda stopniowa
• Metoda świadczeń wzajemnych po koszcie planowanym
• Metoda wszystkich świadczeń po koszcie planowanym

5. Koszty wytworzenia wyrobów
• Kalkulacja podziałowa kosztów wytworzenia wyrobów
• Kalkulacja podziałowa z produkcją w toku
• Współczynnikowa kalkulacja kosztów
• Kalkulacja odjemna
• Kalkulacja doliczeniowa
• activity based costing – rachunek kosztów działań

6. Kalkulacja kosztów dla celów decyzyjnych
• Metoda wielkości ekstremalnych
• Metoda regresji liniowej

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy optymalizacji, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Harmonogramowanie produkcji  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji