Cel szkolenia : głównym elementem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami harmonogramowania oraz bilansowania zdolności produkcyjnych. Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną z technikami zarządzania zapasami, z działaniem algorytmy MRP oraz praktykami pozwalającymi budować partnerskie relacje z dostawcami.

Korzyści :

- doskonalenie wiedzy nt. zaawansowanych narzędzi planowania oraz umiejętność wykorzystania ich w przypadku skomplikowanych systemów produkcyjnych 

- prezentacja możliwości wykorzystania efektywnych narzędzi planowania w systemach produkcji na zamówienie lub szeroko asortymentowej

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia zaawansowanych narzędzi planowania w organizacji

Szkolenie otwarte :

25-26 wrzesień 2012 – Warszawa

29-30 listopad 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Zarządzanie zapasami
• Klasyfikacja zapasów
• Techniki zarządzania zapasami
• Optymalna wielkość zamówienia

2. Obsługa zamówień klienta
• Zapas bezpieczeństwa
• Wartość zapasów

3. MRP – planowanie potrzeb materiałowych
• funkcje MRP
• struktura systemu MRP
• BOM – Bill of Material
• Dane wyjściowe MRP

4. Szczegółowe planowanie zdolności produkcyjnych
• Planowanie zdolności produkcyjnych
• Dane niezbędne do planowania zdolności produkcyjnych
• Źródła obciążenia zasobów produkcyjnych
• Harmonogramowanie produkcji oraz operacji logistycznych
• Wyjścia planowania zdolności
• Bilansowanie zdolności produkcyjnych

5. Współpraca z dostawcami
• Wybór zasad współpracy
• Decyzje zakupowe
• Decyzje cenowe
• Proces składania zamówienia
• Kontrola oraz ocena dostawców
• Wymiana międzynarodowa

Grupa docelowa : planiści, przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści ds. logistyki

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Harmonogramowanie produkcji  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | Zarządzanie kosztami produkcji | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji