Cel szkolenia : prezentacja metod redukcji kosztów produkcji i zwiększenia mocy przerobowych  poprzez zmniejszenie produkcji w toku oraz redukcję zapasów.

Korzyści :

- prezentacja systemu przepływu komponentów i informacji, ktory może znaleźć zastosowanie w każdej organizacji

- zmniejszenie kosztów związanych z magazynowanie i transportem surowca / półproduktu lub wyrobu gotowego

- wprowadzenie rozwiązań stanowiących solidne podstawy do wprowadzenie systemu Just-in-time

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń systemu Kanban w organizacji

Szkolenie otwarte :

11-12 wrzesień 2012 – Warszawa

15-16 listopad 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Stworzenie rodzin produktów przy wykorzystaniu systemu sekwencyjnego
• Mapowanie strumienia wartości
• Synchronizacja procesu
• Tabela produkt-proces
• Synchronizacja różnych produktów w ramach przepływu na tej samej linii
• Zachowanie odpowiedniej jakości przy wykonywaniu zadań

2. Balansowanie linii w zależności od długości Takt Timu
• Wyliczenie Takt Timu i posiadanych zasobów
• Koncepcja linii w zależności od długości Takt Timu
• Techniki i narzędzia balansowania linii
• Wykorzystanie KPI oraz ścieżki krytycznej

3. Metody tworzenia reaktywnych i elastycznych zespołów
• Elastyczność i multikompetencja oraz zaangażowanie pracowników
• Instrukcje pracy standaryzowanej i instrukcje wizualne
• Zarzadzanie w oparciu o TQM

4. Wprowadzenie kart Kanban oraz Łańcuch dostaw (supply chain)
• Strategia magazynowania i redukcji zapasów
• Uzupełnianie i dostawy materiałów
• Karty Kanban i łańcuch dostaw
• Zapewnienie płynności zapasów, wyliczenie ilości kart Kanban
• Backflush – wyliczenie kosztu produktu gotowego

5.Opracowanie systemu „ssącego”
• Techniki balansowania parku maszynowego
• Połączenie gniazd produkcyjnych z przepływami produkcji : system dwóch kart Kanban

6. Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów
• Przypisanie zasobów
• Ustawienie liniowe i efektywność
• Program rozwoju kompetencji pracowników

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Harmonogramowanie produkcji  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | Zarządzanie kosztami produkcji | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji