Cel szkolenia : zapoznanie uczestników z możliwościami i ograniczeniami systemów produkcyjnych opartych o zasady dostarczania do Klienta według schematów push oraz pull (system „pchany” i „ciągniony”).

Korzyści :

- wypracowanie rozwiązań systemowych skracających czas realizacji poszczególnych zamowień

- kompleksowe podejście do kwestii optymalizacji przepływów materiałowych i informacyjnych dla wszystkich elementów łańcucha dostaw (od surowca, aż po wyrób gotowy dla Klienta) 

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń dostaw Just In Time w organizacji

Szkolenie otwarte :

09-10 październik 2012 – Warszawa

11-12 grudzień 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Wprowadzenie
• Strategie produkcyjne
• Poziomy planowania produkcji
• Założenia systemu Just In Time

2. Planowanie produkcji
• charakterystyka planu produkcji
• różne warianty planu produkcji
• harmonogramowanie produkcji

3. Planowanie zdolności produkcyjnych
• Proces planowania zdolności produkcyjnych
• Wyznaczanie czasu wytwarzania
• Bilansowanie zdolności produkcyjnych

4. Zarządzanie produkcją w systemie push
• proces uruchamiania zlecenia produkcyjnego
• wykonywanie zlecenia produkcyjnego
• raportowanie procesu produkcji

5. Zarządzanie produkcją w systemie pull
• proces uruchamiania zlecenia produkcyjnego
• wykonywanie zlecenia produkcyjnego
• raportowanie procesu produkcji

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy optymalizacji, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Harmonogramowanie produkcji  | Zarządzanie kosztami produkcji | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji