Cel szkolenia : zapoznanie z metodami normowania opartymi o analizę MTM (Methods Time Measurement)

Korzyści :

- zapoznanie z najczęściej stosowanymi metodami pomiaru  i normowania czasu pracy

- zrozumienie  systemu czasów elementarnych MTM

- zapoznanie z metodyką stosowania MTM w pomiarach czasu, analizie planowania i wykonania

- przykład praktycznego zastosowania metody MTM do optymalizacji, a także wdrożenie metodologii MTM w rzeczywisty  system produkcyjny

Szkolenie otwarte :

23-24 październik 2012 – Wrocław

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Chronometraż
• Prowadzenie badań metodą chronometrażu
• Mozliwe zastosowania chronometrażu

2. Prowadzenie obserwacji migawkowych (fotograficznych)
• Sposoby prowadzenia obserwacji
• Warunki zasotosowania badan migawkowych

3. Zapis własny – rejestracja danych produkcyjnych
• Wymagane dane
• Przykładowe zapisy

4. Porównanie i szacowanie
• Warunki i ograniczenia

5.System czasów elementarnych
• MTM 1 – metodologia i przykłady
• MTM - UAS - metodologia i przykłady
• Optymalizacja czynności – kształtowanie przebiegu pracy
• Struktura kodowania – podstawy tworzenia struktur
• Wyznaczanie czasów zadanych – wykorzystanie tworzonych analiz
• Kalkulatory - opracowanie i funkcjonowanie narzedzi

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Tomasz Matusiński

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Harmonogramowanie produkcji  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | Zarządzanie kosztami produkcji

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji