Lean Manufacturing – zasady i metody optymalizacji procesów w praktyce

Cel szkolenia : zrozumienie najważniejszych założeń i narzędzi Lean Management, spójnej i efektywnej filozofii zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnicy sami odkrywają jaka jest rola każdego działu przedsiębiorstwa w tej zmianie i jakie ma ona przełożenie na codzienne działania.

Korzyści :

- prezentacja łatwych do zastosowania narzędzi na konkretnych przykładach zastosowania

- prezentacja Lean Management jako kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, wzajemnych powiązań i wymagań pomiędzy jego różnymi elementami

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń Lean Management w organizacji

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Identyfikacja kluczowych punktów w zarządzaniu procesami
• Założenie przejrzystości procesów
• Założenie wartości dodanej
• Założenie zarządzania strumieniowego
• Założenie systemu ciągnionego
• Założenie zarządzania wizualnego

2. Zarządzanie procesowe – optymalizacja procesów
• Różne poziomy analizy : od całego strumienia wartości po poszczególne stanowiska pracy
• Przygotowanie Mapy Strumienia Wartości dla jednego procesu / produktu

3. Wartość dodana i logistyka procesów
• Identyfikacja przyczyn marnotrawstwa, identyfikacja wartości dodanej dla Klienta
• Określenie optymalnego funkcjonowania łańcucha logistycznego i podział odpowiedzialności

4. Organizacja procesowa działów
• Organizacja stanowisk pracy
• Zapewnienie płynności produkcji i elastyczności na zmiany wielkości i specyfiki zamówień

5.  Opracowanie systemu ciągnionego – przepływ zewnętrzny i wewnętrzny
• Integracja dostawców z procesem produkcyjnym – założenia
• Stworzenie systemu ciągnionego – optymalizacja zapasów, sygnalizacja pobierania surowców i elementów produkcji w toku – system Kanban

6. „Odchudzenie systemu informacji” – zarządzanie wizualne
• Wykorzystanie narzędzi zarządzania wizualnego w relacji dostawca-klient wewnętrzny
• Przygotowanie systemu komunikacji wewnętrznej opartego o elementy zarządzania wizualnego

Grupa docelowa : przełożeni średniego i wyższego szczebla, liderzy optymalizacji, liderzy projektów, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Harmonogramowanie produkcji  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | Zarządzanie kosztami produkcji | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji