Cel szkolenia : zapoznanie uczestników z powszechnie stosowanymi strategiami produkcyjnymi oraz najważniejszymi metodami harmonogramowania produkcji. Dodatkowo, zapoznanie uczestnikow z procesem tworzenia nowego produktu oraz technikami pozwalającymi osiągnąć oczekiwany poziom obsługi klienta przy minimalnych kosztach utrzymania zapasu.

Korzyści :

- zapewnienie odpowiedniego doboru metod i narzędzi planowania i realizacji zadań produkcji do danego typu produkcji

- prezentacja rozwiązań zapewniających 100% zadowolenie ze strony Klienta

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń modelu efektywnego planowania w organizacji

Szkolenie otwarte :

02-03 październik 2012 – Warszawa

04-05 grudzień 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Strategie produkcyjne
• Punkt rozdzielający
• Projektowanie na zamówienie
• Produkcja na zamówienie
• Montaż na zamówienie
• Produkcja na magazyn

2. Planowanie nowego produktu
• Opracowywanie nowego produktu
• Porównywanie produktów
• Cykl życia produktu

3. Harmonogramowanie produkcji
• Planowanie zdolności produkcyjnych
• Harmonogramowanie w przód, w tył
• Metoda ścieżki krytycznej

4. Mierniki poziomu obsługi klienta
• Rozkład popytu
• POK1, POK2

5. Wyznaczanie optymalnego zapasu dla określonego poziomu obsługi klienta
• Klasyfikacja zapasów
• Ekonomiczna wielkość zamówienia
• Zapas bezpieczeństwa
• Poziom informacyjny
• Zapas minimalny oraz maksymalny

6. Strategie zaopatrzeniowe
• JiT
• VMI

Grupa docelowa : planiści, przełożeni średniego i wyższego szczebla, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban | Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT | Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | Zarządzanie kosztami produkcji | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji