Cel szkolenia : zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami zarządzania produkcją. Przedstawione oraz przećwiczone zostaną koncepcje planowania zasobów produkcyjnych MRPII. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie koncepcja zarządzania Just In Time, będąca źródłem przewagi konkurencyjnej firm japońskich oraz nowoczesna technika optymalnego planowania produkcji w przypadku występowania wąskich gardeł.

Korzyści :

- prezentacja najbardziej rentownych systemów produkcyjnych, na konkretnych przykładach zastosowań

- prezentacja zestawu narzędzi pomocnych przy zbudowaniu efektywnego systemu planowania, realizacji i rozliczania zadań produkcyjnych

- możliwość opracowania działań wdrożeniowych po szkoleniu w celu wprowadzenia założeń MRP II / TOC w organizacji

Szkolenie otwarte :

18-19 wrzesień 2012 – Warszawa

22-23 listopad 2012 – Warszawa

Program szkolenia :                                                                                                   ^ do góry ^

1. Nowoczesne koncepcje zarządzania zapasami
• Podstawowe pojęcia
• Struktura MRPII
• Japońskie techniki zarządzania produkcją
• Technika optymalnej produkcji

2. PP – plan produkcji
• charakterystyka planu produkcji
• różne warianty planu produkcji

3. MPS – główny harmonogram produkcji
• charakterystyka głównego planu produkcji
• dane wejściowe
• tworzenie MPS

4. MRP – planowanie potrzeb materiałowych
• funkcje MRP
• struktura systemu MRP
• BOM – Bill of Material
• Dane wyjściowe MRP

5. CRP – Planowanie zdolności produkcyjnych
• Proces planowania zdolności produkcyjnych
• Wyznaczanie czasu wytwarzania
• Bilansowanie zdolności produkcyjnych

6. PAC – Sterowanie i kontrola produkcji
• Funkcja PAC
• Harmonogramowanie produkcji
• Kontrola produkcji

7. JIT – dokładnie na czas
• Problem marnotrawstwa
• Reorganizacja procesu produkcji
• zarządzanie zapasami w JiT

8. OPT – technika optymalnej produkcji
• charakterystyka OPT
• wąskie gardła

Grupa docelowa : planiści, przełożeni średniego i wyższego szczebla, inżynierowie, specjaliści

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Piotr Kowalczyk

Inne szkolenia z obszaru Produkcja :

Lean Manufacturing | System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban |Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami  | Harmonogramowanie produkcji  | Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time | Zarządzanie kosztami produkcji | MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji