W obszarze Produkcji pomagamy w tworzeniu systemów produkcyjnych opartych o nowoczesne narzędzia i systemy zarządzania mające za zadanie optymalizację przepływów, redukcje kosztów oraz właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów. Wydobywamy wewnętrzny potencjał organizacji do tworzenia rozwiązań przyspieszających zmiany organizacyjne oraz utrzymanie wyników uzyskanych dzięki wprowadzeniu elementów Lean Management.

Prowadzimy szeroki zakres warsztatów produkcyjnych oraz działań rozwojowych dla różnej wielkości organizacji przemysłowych. Szkoliliśmy przedstawicieli następujących sektorów : motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

Tworzymy kompleksowe cykle szkoleniowe oparte o szkolenia świadomościowe, warsztaty narzędziowe i certyfikacje, które kształtują liderów transformacji, pozwalają na ustanowienie struktur wsparcia wdrażania narzędzi optymalizacji systemów zarządzania produkcją oraz zapewniają długotrwałe utrzymanie wprowadzonych zmian.

Modelujemy procesy : planowania | wytwarzania | przepływu komponentów | dostarczania wyrobu gotowego do Klienta.

W aktualnej ofercie proponujemy następujące szkolenia :

Lean Manufacturing

System przepływu informacji i komponentów oparty o Kanban

Współczesne systemy zarządzania produkcją MRPII, JIT, OPT

Zaawansowane planowanie i zarządzanie zapasami

Harmonogramowanie produkcji

Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o system Just In Time

Zarządzanie kosztami produkcji

MTM i inne metody normowania czasu pracy

^ do góry ^