W obszarze Logistyki i łańcucha dostaw pomagamy w tworzeniu systemów logistycznych dla firm produkcyjnych, które zapewniają dobranie i funkcjonowanie dostawców, producentów i odbiorców jako kompleksowej sieci, której celem jest synchronizacja działań, zwiększenie poziomu obsługi i satysfakcji Klienta oraz redukcja kosztów magazynowania.

Prowadzimy szeroki zakres warszatów logistycznych oraz działań rozwojowych dla różnej wielkości organizacji przemysłowych. Szkoliliśmy przedstawicieli następujących sektórów : motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

Prowadzimy programy szkoleniowe i warszatowe oparte o szkolenia świadomościowe, warsztaty narzędziowe i certyfikacje, które zapewniają stworzenie systemu łatwego i szybkiego dostępu i przekazu informacji oraz koordynacji działań logistycznych zarówno wewnętrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.  

Modelujemy procesy : sales & operations planning | zarządzania zamówieniami | dostaw | magazynowania | przepływu komponentów | dostaw w systemie Just in Time | Kanban | dostarczania wyrobu gotowego do Klienta.

W aktualnej ofercie proponujemy nastepujące szkolenia :

Lean Warehousing – gra symulacyjna

Zarządzanie łańcuchem dostaw - SCM (Supply Chain Management) w oparciu o Beer Game

Inwentaryzacja

Controlling w logistyce

Gospodarka magazynowa

^ do góry ^