Cel szkolenia :  zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi Scrum w trakcie pracy w projekcie informatycznym, a tym samym przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli ScrumMasterów.

Korzyści :

- zrozumienie różnicy pomiędzy podejściem tradycyjnym a adaptacyjnym

- zapewnienie efektywnej współpracy z Klientem, poprzez zbieranie wymagań w formie User Stories

- szybkie reagowanie na zmiany i dostosowywanie planów do rzeczywistości

- unikanie najczęstszych problemów napotykanych przez Scrum Masterów

 

Program szkolenia :                                                                                                  ^ do góry ^

Idea metodyk Zwinnych – Manifest Agile

 • planowanie projektu
 • wstęp do metodologii Scrum
 • role i odpowiedzialności w modelu Scrum
 • Samoorganizacja pracy

Planowanie produktu – Rejestr Produktu (Product Backlog) i Historyjki Użytkownika (User Stories)

 • ograniczenia komunikacji
 • Historie Użytkownika i Kryteria Akceptacyjne
 • planowanie projektu a reagowanie na zmiany
 • szacowanie, priorytetyzowanie i dekompozycja Historyjek Użytkownika, Poker Planujący (Planning Poker)

Planowanie Sprintu, Tablica Zadań (Taks Board)

 • monitorowanie i raportowanie przebiegu Sprintu i projektu, wykresy burn-down
 • codzienne Spotkania (Daily Scrums) i Rejestr Przeszkód (Impediments Backlog)
 • definicja gotowości produkcyjnej (DoD, Definition-of-Done)

Przegląd Iteracji (Sprint Review) i Retrospektywa

 • praktyki Inżynieryjne wspierające Scruma
 • wdrażanie Scruma: Najczęstsze wyzwania i jak sobie z nimi radzić
 • Gra symulacyjna
 • sesja pytań i odpowiedzi

Grupa docelowa : kierownicy projektu, liderzy zespołów, managerowie liniowi, programiści, testerzy, analitycy oraz wszystkie osoby zainteresowane pracą z zespołem Scrum.

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe – 16 godzin

Prowadzi : Tomasz Wykowski

Inne szkolenia z obszaru IT :

Kanban w produkcji oprogramowania | Zarządzanie zespołem projektowym

^ do góry ^

Zapisz się na szkolenie

[insert_ajaxcontact id=730]

W ciągu kilku minut na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji