W obszarze IT  prezentujemy praktyczne wykorzystanie metodyk prowadzenia projektów (Agile | Scrum) oraz założeń systemu Kanban w produkcji oprogramowania. Przenosimy narzędzia i filozofię działania znane z przemysłu na grunt środowiska, w którym tworzone są aplikacje i prowadzone projekty programistyczne.

Prowadzimy zarówno autorskie szkolenia, jak również działania wdrożeniowe i coachingowe w obszarach optymalizacji procesów tworzenia oprogramowania.

Tworzymy kompleksowe cykle szkoleniowe oparte o szkolenia świadomościowe, warsztaty narzędziowe i certyfikacje, które kształtują liderów transformacji, pozwalają na ustanowienie struktur wsparcia wdrażania narzędzi optymalizacji systemów zarządzania produkcją oprogramowania oraz zapewniają długotrwałe utrzymanie wprowadzonych zmian.

Modelujemy procesy : planowania | wytwarzania | przepływu informacji | dostarczania gotowego rozwiązania do Klienta.

W aktualnej ofercie proponujemy następujące szkolenia :

Kanban w produkcji oprogramowania

Scrum Master

^ do góry ^