Prowadzimy szkolenia w formule otwartej lub zamkniętej. Prowadzimy również warsztaty bezpośrednio na wybranym obszarze produkcyjnym.

Każdorazowo ustalamy konkretne, mierzalne, cele oraz widoczne korzyści, które osiągają uczestnicy. Każdy z nich wykorzystuje w pełni wiedzę, umiejętności i entuzjazm, które przekazujemy podczas zajęć.

Nasze programy konstruujemy w ten sposób, aby każdy uczestnik posiadał odpowiednie kompetencje do wprowadzenia zmian swojego podejścia i sposobu działania.

Executive Management pracuje nad ustaleniem wizji i wymagań wobec podwładnych oraz wprowadzeniem kultury, która pozwala na eliminację marnotrawstwa we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

Trenerzy wewnętrzni (coachowie) otrzymują na naszych szkoleniach niezbędne narzędzia i wskazówki do wdrażania inicjatyw optymalizacyjnych na podległych obszarach biorąc pod uwagę zarówno cele biznesowe jak i satysfakcję i zaangażowanie pracowników.

Średnia kadra zarządzająca uczy się identyfikować możliwości, wyznaczać priorytety w prowadzonych projektach oraz osiagac oczekiwane wyniki.

Członkowie zespołów wdrożeniowych poznają najczęściej stosowane narzędzia optymalizacji procesów, które pozwalają na identyfikację marnotrawstwa i eliminację działań nie dodających wartości dla produktów lub procesów.

Każdy pracownik zmienia swoje nastawienie, poznaje swoją rolę w procesie optymalizacji oraz wspiera działania na swoim obszarze, tak aby cała organizacja zyskiwała znaczącą przewagę konkurencyjna w szybko zmieniającym się środowisku.

Obszary prowadzonych przez nas szkoleń :

IT | Produkcja  |  Logistyka  | Leadership

^ do góry ^