2006 – Firma Advantage powstała w 2006 roku, bazując na naszych wcześniejszych, kilkuletnich, doświadczeniach w przemyśle. Naszym pierwszym założeniem było stworzenie oferty szkoleniowej i doradczej promującej szeroko pojete elementy „The Toyota Way”, zarówno jeśli chodzi o narzędzia optymalizacji, jak przede wszystkich, elementy kultury organizacyjnej.

Od lipca do listopada szkolimy pracowników Toyota Motor Manufacturing UK, właśnie w UK ! „Great people – great experience” [tu dodajemy odpowiedni angielski eksent].

2007 - nasi trenerzy prowadzą szkolenia w formule otwartej i zamkniętej dla firm produkcyjnych z terenu całej Polski. Nabywamy doświadczeń, poznajemy różne sektory (automotive / FMCG / poligrafia / chemia / spożywka).

2008 – nasz zespół rozrasta się, poszerzając kompetencje o obszary Zarządzania łańcuchem dostaw / gospodarki magazynowej / lean logistics & warehousing. Prowadzimy kilka udanych prelekcji na konferencjach branżowych.

2009 – wprowadzamy do naszej stałej oferty szkolenia otwarte organizowane bezpośrednio przez nas. Dzięki temu udaje nam się wzmocnić pozycję firmy na rynku i zdobyć kilku znaczących Klientów. W naszej ofercie pojawiają się audyty organizacyjne.

2010 – prowadzimy znaczną ilość szkoleń zamkniętych, głównie dofinansowanych ze środków POKL. Nasza oferta poszerza się o zagadnienia ”niestandardowe” m.in. : szkolenie autytorów wewnętrznych systemu 5S /  gra symulacyjna Kanban / rozwiązywanie problemów na linii produkcyjnej – warsztaty, itp. Nawiązujemy stałą współpracę z trenerami firmy BeLean.

2011 – poszerzamy naszą ofertę o szkolenia z obszaru Zakupów. Prowadzimy kilkumodułowe cykle szkoleń liderskich.

2012 – jak zawsze : plany są ambitne :-)

^ do góry ^