Trener, konsultant, ukończył Uniwersytet Gdański na wydziale Ekonomika Produkcji ze specjalizacją – Finanse.
Posiada certyfikat Success Insights®, uprawniający do korzystania z tej metody w pracy szkoleniowo-doradczej i coachingowej.

Praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz sprzedaży zaczął zbierać już podczas studiów czyli od ponad 25 lat. Poszarzał swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną poza granicami kraju. Wyjazd do Niemiec zaowocował zleceniem na organizację oraz nadzór handlowy nad działalnością firmy w strefie wolnocłowej. W ramach tej samej grupy kapitałowej został oddelegowany do polskiego przedsiębiorstwa, będącego wspólnym przedsięwzięciem inwestora niemieckiego oraz Skarbu Państwa, gdzie po przeprowadzeniu jego restrukturyzacji, zarządzał sprzedażą. W tym czasie był współtwórcą europejskiego programu „Ariadne” dedykowanemu tworzeniu baz danych w przemyśle. Tworzył struktury sprzedażowe na Wybrzeżu w ramach międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej. Naturalną koleją rzeczy był wyjazd do Warszawy i objęcie stanowiska Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w amerykańskiej korporacji o zasięgu globalnym. Następnym krokiem w karierze było objęcie stanowiska Dyrektora Sprzedaży w ramach struktury niemieckiej struktury organizacyjnej o zasięgu światowym.

Zaangażowany w reprezentowanie firm z Bliskiego Wschodu i wprowadzenia ich produktów na rynki europejskie, analizę rynków, przygotowanie strategii wprowadzania produktów na poszczególne rynki, prowadzenie negocjacji handlowych jak też koordynację realizacji kontraktów.

Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie prowadząc szkolenia z Wielkiej Brytanii i w Polsce z zakresu szeroko pojętej komunikacji, przywództwa oraz sprzedaży w sprawnie zarządzanych i skutecznie działających organizacjach. Spędził na Sali szkoleniowej ponad 3 000 godzin prowadząc zajęcia z ponad 2 000 uczestników.

Jego wielką zaletą jest umiejętność dopasowania treści szkolenia w ramach programu w czasie jego trwania. Dzięki uzyskanym informacjom na sali szkoleniowej  dostosowuje Pomaga to w uzyskaniu pożądanego efektu nawet w przypadku nie zidentyfikowania wszystkich potrzeb na etapie przygotowania do szkolenia.

Elastyczność, szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie to atuty nie do przecenienia na etapie wyboru trenera a zarazem cechy charakterystyczne Radomira.

Prowadzi szkolenia :

Kierowanie zespołem

Rola i zadania lidera w zespole

Delegowanie obowiązków

Motywowanie pracowników

Efektywne rozwiązywanie konfliktów

Ocena okresowa i ocena wyników pracy

Zarządzanie czasem i priorytetami

Skuteczne podejmowanie decyzji

Efektywne wdrażanie innowacji i usprawnień

Skontaktuj się ze mną
[insert_ajaxcontact id=773]