Specjaliści w realizacji oczekiwań 

Budując silne relacje partnerskie, ADVANTAGE aktywnie promuje wyselekcjowanych kandydatów na rynku pracy ułatwiając im znalezienie oferty w pełni odpowiadającej ich oczekiwaniom.

A K T U A L N E  O F E R T Y

Programista iOS - praca zdalna - Francja

Programista Android – praca zdalna - Francja

Programista .NET - full time – Warszawa

Programista iOS - praca zdalna i/lub full time – cała Polska

Programista Android - praca zdalna i/lub full time – cała Polska

Kandydatura spontaniczna

Usługi o wysokiej wartości dodanej

  • Orientation interview pozwalający na dokładne określenie aktualnego statusu zawodowego, oczekiwań wobec pracodawców oraz wyznaczenie celów zawodowych w perspektywnie średnio i długoterminowej
  • Promocja na rynku pracy pozwalająca na reprezentowanie kandydata wobec potencjalnych pracodawców oraz aktywne wsparcie w procesie udziału w projectach rekrutacyjnych
  • Testy kompetencyjne i samooceny pozwalające na dostarczenie pełnej informacji o kompetencjach technicznych i cechach osobowościowych zainteresowanych kandydatów
  • Monitorowanie rynku pracy pozwlające na dostarczenie pełnej informacji odnośnie statusu rynku pracy, poziomu wynagrodzeń oraz liczby ofert dla oczekiwanego przez kandydata stanowiska
  • Career coaching pozwalajacy na wyeliminowanie barier i ograniczeń kandydata w dalszym rozwoju własnej kariery zawodowej w oczekiwanej formie

Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania indywidualnej propozycji ofertowej

Formularz kontaktowy