Dzielimy się doświadczeniem

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń, wdrożeniami oraz doradztwem z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją, nowoczesnego zarządzania Utrzymaniem Ruchu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami. ADVANTAGE specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań pomagających w kompleksowym zarządzaniu przedsiębiorstwem na wielu płaszczyznach. Współpracujemy na stałe z konsultantami- praktykami związanymi z najbardziej znanymi firmami z sektora przemysłowego w Polsce. Stąd nasze motto : "Nie sprzedajemy teorii, dzielimy się doświadczeniem".

Buy Now

"Johan Otto is a world class company which sells the All New Technology"

1

Produkcja

Zarządzanie systemami produkcyjnymi, Lean Management, Teoria Ograniczeń, MRP II Szkolenia dla kadry kierowniczej, inżynierów i specjalistów Gdy Twoim celem jest redukcja kosztów.

2

Logistyka

Zarządzanie łańcuchem dostaw, gospodarka magazynowa, optymalizacja przepływów Gdy Twoim celem jest optymalziacja przepływów, zmniejszenie wielkości magazynow oraz poprawa trafności dostaw.

3

Zakupy

Sourcing i outsourcing, redukcja kosztów, optymalizacja działania działu Zakupów Gdy Twoim celem jest zwiększenie trafności decyzji zakupowych, optymalizacja kosztów w perspektywie średnio i długoterminowej oraz właściwy dobór dostawców.

4

Leadership

Zarządzanie zespołami produkcyjnymi, motywowanie, delegowanie, empowerment, ocena, leadership Gdy Twoim celem jest zapewnienie efektywności działania zespołów i jednostek, efektywna motywacja i komunikacja dla osiągania wyznaczonych celów.

Skontaktuj się z nami na infolinii 0 505 601 375